Baró de Viver- Façana prefabricada

Baró de Viver- Façana prefabricada

Formigó blanc, Àrid negre. Acabat llis, abuixardat, rentat a l’àcid. 20cm cara portant, 8cm aïllament amb RPT, càmbra d’aire, 8cm cara portant. 20tm per peça.

Escola Sant Llàtzer – Plaques prefabricades

Escola Sant Llàtzer – Plaques prefabricades

Les plaques prefabricades de formigó blanc es pengen del forjat de coberta al llarg de tot el seu perímetre. En cada tram adapten la seva llargària al programa que protegeixen. Façana opaca, finestrams i porxo.  

Baró de Viver – Sobre rasant

Baró de Viver – Sobre rasant

Fa una setmana això semblava un solar enfangat. Quan arriba el camió dels prefabricats comença l’activitat. Quatre dies més tard podem intuir el Centre Cívic.

Baró de Viver – prova façana

Baró de Viver – prova façana

Prova de façana : Formigó blanc Àrid negre Sorrejat – rentat a l’àcid.

Sant Llatzer _Sobre-rasant

Posted by on Dec 10, 2013 in . .UNDER CONSTRUCTION | No Comments

Les plantes lliures ja permeten recintar espais i negociar les vistes amb cada horitzó. El forjat sandwitch de formigó armat i prismes de pòrex ens ha permès cobrir amb llums importants, deixant una sisena façana de formigó vist. Les porxades anuncien uns espais de joc arrecerats.

Cornerstone – One day to go
Cornerstone _  pèrgola
Cornerstone – prototips