EASY CITY / 19

Posted by on Nov 22, 2013 in . THOUGHTS, ...acces_SOS | No Comments

IMG 19

“Cal pensar la ciutat amb dos visions: permanent i definitiva / efímera, temporal i incremental”

Maria Sisternas.

Arquitecta. Directora de projectes. Habitat Urbà. Ajuntament de Barcelona.

Ciutat per a tothom!. Universitat Menendez Pelayo. Centre Ernest Lluch. Barcelona. 2013

Leave a Reply