EASY CITY / 20

Posted by on Nov 22, 2013 in . THOUGHTS, ...acces_SOS | No Comments

IMG 20

“ Una smart city és la que te clar els seus objectius i les eines per utilitzar-los”

Eloi Julià.

Arquitecte. Diputació de Barcelona.

Ciutat per a tothom!. Universitat Menendez Pelayo. Centre Ernest Lluch. Barcelona. 2013

Leave a Reply