EASY CITY / 21

Posted by on Nov 22, 2013 in . THOUGHTS, ...acces_SOS | No Comments

cristina Tartari

“L’accessibilitat no és un problema tècnic, és un problema cultural. L’entorn condiciona la manera de ser de les persones, la manera de relacionar-se”

Cristina Tartari.

Arquiteca. Acces_SOS

Leave a Reply