Escola Sant Llàtzer – fase final
Baró de Viver – Envans

Baró de Viver – Envans

Els espais interiors comencen a agafar forma. Els estadis intermitjos ens mostren noves possibilitats.

Baró de Viver – Façana 2
Escola St. Llàtzer – En obres
Baró de Viver- Façana prefabricada

Baró de Viver- Façana prefabricada

Formigó blanc, Àrid negre. Acabat llis, abuixardat, rentat a l’àcid. 20cm cara portant, 8cm aïllament amb RPT, càmbra d’aire, 8cm cara portant. 20tm per peça.

Escola Sant Llàtzer – Plaques prefabricades

Escola Sant Llàtzer – Plaques prefabricades

Les plaques prefabricades de formigó blanc es pengen del forjat de coberta al llarg de tot el seu perímetre. En cada tram adapten la seva llargària al programa que protegeixen. Façana opaca, finestrams i porxo.  

Baró de Viver – Sobre rasant

Baró de Viver – Sobre rasant

Fa una setmana això semblava un solar enfangat. Quan arriba el camió dels prefabricats comença l’activitat. Quatre dies més tard podem intuir el Centre Cívic.

Baró de Viver – prova façana

Baró de Viver – prova façana

Prova de façana : Formigó blanc Àrid negre Sorrejat – rentat a l’àcid.

HABITATGES PER A JOVES / Compact-habit

HABITATGES PER A JOVES / Compact-habit

HABITATGES PER A JOVES.ADSA, ST. JOAN D’ESPÍ. Compact-habit ADSA. Societat municipal de St. Joan d’Espí. Territori24 + Eduard calafell + Àbac enginyers 2011 Explorar les posibilitats tipològiques del sistema prefabricat compact-habit. El sistema de mòduls habitacionals prefabricats autoresistents ensamblats en una cadena de muntatge ens permet: Reduir el temps d’execució i optimitzar els processos d’ensamblatge. […]

Edifici d’equipaments. Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat

Edifici d’equipaments. Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat

Edifici d’equipaments: biblioteca, escola bressol i centre cívic. Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat Promotor: Consorci de la Gran Via. L’Hospitalet de Llobregat Arquitecte: Eduard Calafell. Assistència tècnica Projecte i Obra: Territori 24 Objectiu Construir un edifici amb tres equipaments independents ( Biblioteca, escola Bressol, i Centre Cívic) en un sobrant dels espais de la Plaça […]