Sant Llatzer _Sobre-rasant

Posted by on Dec 10, 2013 in . .UNDER CONSTRUCTION | No Comments

Imagen

Les plantes lliures ja permeten recintar espais i negociar les vistes amb cada horitzó.

El forjat sandwitch de formigó armat i prismes de pòrex ens ha permès cobrir amb llums importants, deixant una sisena façana de formigó vist.

Les porxades anuncien uns espais de joc arrecerats.

Leave a Reply