CIVIC CENTER VILLA URANIA. BARCELONA

Image converted using ifftoany

CIVIC CENTER VILLA URANIA. BARCELONA

Developer: BIMSA

Architects: Territori24

+ Santi Perez Huertas, Berta Cuso Cuquerella, Alba Guillén Capitel

Project year: 2013

2nd prize

 

Estratègia

Es projecta un edifici amb una molt baixa tecnificació, que assoleix una alta eficiència ambiental a base d’estratègies de disminució de la demanda energètica, de sistemes de climatització d’alt rendiment, d’utilització de sistemes estructurals i constructius amb muntatge en sec: econòmics, modulables, lleugers, reciclables i reutilitzables. Aplicant aquests criteris aconseguim reduir el pressupost previst a les bases del concurs.

Sobre la proposta requerida utilitzem els recursos econòmics no esgotats per afegir-hi valor a la intervenció. Per una banda invertim en energies renovables i sistemes biosfèrics per tal d’augmentar la nostre eficiència. Per l’altre banda invertim en la rehabilitació integral del jardí, per convertir-lo en un pulmó verd al Barri del Farró i introduïm elements que facin referència a l’origen científic de la Vil·la Urània.

Resultat: amb els mateixos diners pressupostats, aconseguim una significativa millora energètica del nostre edifici i qualifiquem el jardí com una illa verda al barri del Farró.

Ús i activitat

L’accés al centre, es situa sobre la Via Augusta creant un eixamplament de la vorera en forma de placeta triangular que reforça la presència urbana de la Vil·la Urània i del nou equipament.

Aquest buidat del volum permet un únic punt d’entrada, per accedir a l’espai central de distribució i expositiu a doble alçada obert al jardí.

La relació amb el edificis del c/ Sant Eusebi es soluciona col·locant un gran pati corregut de 90m² que, augmentant les distàncies mínimes fixades, garanteix el dret a llum i privacitat dels veïns.

La comprovació de la normativa antiincendis permet solucionar tota l’evacuació amb un únic nucli vertical. Des d’aquest es pot accedir a les cinc unitats programàtiques que poden funcionar independentment: Centre Cívic, Centre per Joves, Ludoteca, Centre per Gent Gran i Sala d’actes.

A partir de l’eix de barri del c/ Saragossa, es podrà accedir també a l’edifici històric i la sala d’actes tot i que la resta del programa romangui tancat.

Vil·la Urània

La planta noble de l’edifici es destinarà a l’espai relacional, que podrà tenir un ús independent de la resta del Centre. Travessant la coberta, es projecta un lluernari troncocònic que enfocant al cel rememora els telescopis històrics. Permetrà l’observació del cel des de l’interior.

L’escreix de pressupost es destinarà a rehabilitar a fons el jardí, autèntic reducte verd del barri, espai d’estada a l’exterior, dotant-lo de jocs infantils experimentals i establint la connexió entre els carrers Saragossa i Via Augusta. Per reforçar la sensació de jardí privatiu es proposa la formalització d’un envolcall verd tant a la nova façana com a la mitgera, fins a la segona planta.

Mitgera

Per la part superior de la mitgera sud es proposa la realització d’un pla especial que permeti, de manera controlada, l’obertura de finestres per part dels veïns, tot respectant unes regles establertes. La “nova” façana es proposa trasdossada amb colors clars per augmentar la lluminositat del solar i incorporar emparrillats de fusta tecnològica que, recuperats de les mermes del material de façana, establint un diàleg entre els dos límits del solar.

Proposta

Totes les decisions descrites, permeten el compliment del programa amb sistemes de construcció tradicionals però apostem per una solució amb fusta laminada CLT, que aporta valor afegit a l’edifici.

La realització d’una pre-simulació del projecte ens ha permès quantificar les millores proposades obtenint un edifici d’alt rendiment energètic sense increment de cost.

  • Estalvi del 57% de demanda energètica respecte d’un edifici de referència.
  • Estalvi del 62% del consum energètic respecte d’un edifici de referència.
  • Reducció  d’un 58% d’emissions de CO² en tot el cicle de vida de l’edifici.

Hem quedat segons al concurs d’idees per al Centre Cívic de Vil·la Urània. Seguirem apostant per la sostenibilitat a l’arquitectura. Això hagués estat impossible sense l’ajut del Santi, la Berta, l’Alba ni l’assesorament del Xavier Saltó.

Leave a Reply