CENTRE D’ARTS ESCENIQUES.SALT, GIRONA

SALT_V1

SALT_V2

SALA DE PRODUCCIONS DEL CENTRE D’ARTS ESCENIQUES.SALT, GIRONA

Ajuntament de Salt

Territori24

2009

 

Explorar les posibilitats materials del contenidor.

Obra vista fosca, fusta i escenotècnia.

Control acústic i lumínic.

 

Encaixar la volumetria a l’escala de l’entorn

Leave a Reply