Escola Sant Llàtzer – Plaques prefabricades

TORTOSA_PREFAB_01

TORTOSA_PREFAB_02

TORTOSA_PREFAB_03

TORTOSA_PREFAB_04

TORTOSA_PREFAB_05

Les plaques prefabricades de formigó blanc es pengen del forjat de coberta al llarg de tot el seu perímetre.

En cada tram adapten la seva llargària al programa que protegeixen. Façana opaca, finestrams i porxo.

 

Leave a Reply