Edifici d’equipaments. Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat

1-722-725-72

Edifici d’equipaments: biblioteca, escola bressol i centre cívic.

Plaça Europa. L’Hospitalet de Llobregat

Promotor: Consorci de la Gran Via. L’Hospitalet de Llobregat

Arquitecte: Eduard Calafell. Assistència tècnica Projecte i Obra: Territori 24

Objectiu

Construir un edifici amb tres equipaments independents ( Biblioteca, escola Bressol, i Centre Cívic) en un sobrant dels espais de la Plaça Europa de L’Hospitalet sobre la traça de la Línia 9 del metro

 Adequació de l’obra a l’entorn. Situar tropològicament el programa de manera que tots tres programes siguin accessibles des de un porxo d’entrada comú obert als espais verds del voltant. La Biblioteca en semisoterrani gaudeix de la tranquil·litat del pati, L’Escola Bressol en planta entresol gaudeix de les terrasses-pati de joc, El Centre Cívic en planta primera gaudeix de les vistes sobre les zones verdes del voltant.

Singularitat i caràcter. La presència unitària dels tres equipaments es resol amb el desenvolupament d’un detall estratègic que resol diferents sol·licitacions: imatge unitària, sectors independents, manteniment

Economia de recursos, manteniment i estalvi energètic.

La façana es resol amb un mateix detall que desplega els perímetres dels tres programes resolent sol·licitacions diverses: sector d’incendis, manteniment, aixopluc, protecció solar

L’estructura es configura en una retícula de grans llums i un forjat de secció útil per les instal·lacions que permet distribuir flexiblement tots tres programes i les futures modificacions.

La construcció es planteja nua amb un repertori de materials d’acabat mínim que vinculi economia de recursos amb confort interior.

Leave a Reply