Habitatge Passiu a Osseja _ preFABtactics

Posted by on Jul 13, 2015 in . .FINISHED, ...PREFAB_tactics | No Comments

Quan l’Albert i la Rosa ens van plantejar els seus anhels i inquietuds respecte la nova casa que volien construir al Pirineu francés:

“Volem una casa d’uns 160 m2 per passar caps de setmana i algun període més llarg durant vacances que tinguem. Volem que sigui senzilla, funcional i que transmeti els valors de la muntanya. No volem patir pels possibles desviaments de pressupost ni pel temps d’execució. Volem causar les mínimes molèsties als veïns amb els que compartim el jardí”

Vam preguntar-nos si era possible construir un habitatge passiu pre-industrialitzat en fusta.

tv3-2

Vam analitzar diverses opcions i vam contactar amb NOEM. http://www.noem.com/ca/

Després d’adaptar el programa al sistema de producció i als requeriments formals dels serveis tècnics de l’Ajuntament, NOEM va ensamblar els panells de fusta pre-industrialitzats, i va realitzar la resta d’acabats en 10 setmanes.

TALLER

OBRA

FUSTA

L’habitatge te una qualificació energètica A.

La petjada ecològica de la construcció és negativa.

No hi ha hagut desviaments respecte el projecte.

Els amplis interiors de fusta responen a la idea pre-figurada quan la casa solament era una aspiració vital de l’Albert i la Rosa.

El procés constructiu es va incorporar al reportatge de 30 minuts, “ Construcció. Zona zero” on és planteja la reflexió de si el sector de la construcció ha aprés alguna cosa de l’esclat de la bombolla immobiliaria.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/construccio-zona-zero/video/5537089/

tv3-1

Leave a Reply