Escola Jaume I – Llívia

Posted by on Oct 27, 2015 in . .PROJECT, . COMPETITIONS, .. BUILDING, News | No Comments

Perspectiva 01_r_1200Objectiu

Adaptar el projecte al programa i optimitzar la distribució amb la màxima flexibilitat programàtica adaptant els paràmetres a les necessitats d’un edifici situat a l’alta muntanya.

Adequació de l’obra a l’entorn

Alinear el projecte amb el patró territorial: el territori on s’insereix el projecte es configura de fet a partir del llit del riu Segre;

L’eix que vertebra l’edificació pren com a referència la direcció de drenatge de la parcel•la, paral•lela a l’estructura d’arbrat i camins rurals del territori.

Singularitat i caràcter

El volum edificat remet a les construccions agrícoles de la zona: allargats i amb coberta a una o dos aigües.

Economia de recursos

El diagrama d’organització del programa és una H, on cada un dels braços respon a les diferents necessitats programàtiques requerides. La secció de façana es resol amb Ytong unificant en una un element aïllament tèrmic i tancament. En les zones no accessibles el material pot quedar vist sense revestir.

Estalvi energètic

La vegetació caduca s’aprofita com a protecció solar. Es dota a l’edifici d’una caldera integrada de biomassa, circuits sectoritzats i radiadors de baix contingut d’aigua i alt coeficient de conducció de calor amb microactuadors tèrmics per permeten adequar la temperatura interior i renovar, filtrar i escalfar la quantitat d’aire exteriorr necessària en cada moment.

Perspectiva 02_r_1200

Leave a Reply