Concurs Comissaria Olesa de Montserrat

Posted by on Apr 25, 2017 in . COMPETITIONS, Blog, News | No Comments

Aquesta setmana hem presentat el concurs per la nova comissaria de Policia Local d’Olesa de Montserrat.

 

Edifici proposta

L’equipament proposat es divideix en dos volums: un primer dedicat a l’edifici de la policia local (Fase 1) i un segon dedicat als habitatges dotacionals (fase 2) a ser executats en funció de la voluntat de l’ajuntament.

Aquesta segregació permet executat els dos edificis de manera independent sense interferir en el funcionament mutu.

La integració urbana

El nou edifici s’alinea amb l’Avinguda Francesc Macià. Davant del nou edifici es formalitza una plaça pública que dona accés al nou equipament i que en un futur quedarà completada amb la construcció dels habitatges dotacionals.

La representativitat de la proposta

L’edifici es projecta com a element singular dins del parc edificat d’Olesa de Montserrat, en tant que edifici altament sostenible. L’edifici es projecta amb dos plantes d’alçada per potenciar la seva presència urbana. Un volum de fusta s’aixeca sobre un tancament vegetal que recinta el dipòsit de vehicles i la plant baixa. Funcionalment concentra en planta baixa els espais d’atenció al públic, l’àrea de detenció i custòdia i l’àrea de serveis externs, mentre les àrees d’accés restringit i privada es situen a la planta superior.

 

L’excel·lència a nivell de sostenibilitat

L’edifici ha de superar àmpliament els criteris de sostenibilitat fixats per la normativa vigent per convertir-se en un exemple, amb capacitat de ser certificat LEED Gold si així l’ajuntament ho decidís.

Imatge realitzada per Maria Arau

Leave a Reply