Carrer Caracas – Barcelona

Avui BIM/SA ens ha contractat la redacció del projecte d’urbanitzacio del Carrer Caracas al Districte Sant Andreu de Barcelona.

El polígon de Cases Barates de Bon Pastor anomenat originàriament “Milans del Bosch” va ser edificat l’any 1929 per allotjar immigrants, sobretot obrers vinguts del sud d’Espanya i del interior de Catalunya durant l’expansió industrial de la ciutat de Barcelona. Les cases barates de Baró de Viver van ser edificades el mateix any.

Ambdós es situen en terrenys que originàriament pertanyien al municipi de Santa Coloma de Gramanet. Després de la Guerra Civil Espanyola, l’any 1943 van passar a formar part de la ciutat de Barcelona.

El carrer Caracas va ser construït seguint la traça del camí que unia ambdós barris. Els primers assentaments industrials daten dels anys 50 si bé no fou fins als inicis dels 60 que s’urbanitzarien els carres del polígon i s’instal·laren les primers naus sobre la trama urbanitzada.

Avui en dia carrer Caracas travessa un polígon industrial qualificat com a 22a que voreja i separa els dos barris. Convertint-se en espai d’opòrtunitat pel creixement econòmic a la vegada que d’un espai per al per la revitalització d’una nova identitat industrial.

Aquest projecte motor gira entorn de l’activació econòmica i l’ocupació vinculada a la memòria, millora, gestió i dinamització del polígon industrial. Un polígon que es vagi integrant més en el teixit urbà, que millori la mobilitat interna i faciliti el trànsit a peu entre barris.

Imatges realitzades per: Maria Arau

 

Leave a Reply