Resultats del Programa Català d’Ecodisseny 2011-2015 (ECODIScat)

Posted by on Jan 17, 2012 in . MEDIA, ...ECO_design | No Comments

La passada tardor vam participar en el procés impulsat per la Generalitat de Catalunya pel foment de la incorporació de criteris de sostenibilitat en el disseny de productes i projectes.

La major part de les propostes seran incorporades al document definitiu i implementades a traves de l’esmentat programa.

Esperem que l’aposta per incorporar criteris d’ecodisseny en la contractació publica de serveis i productes es transformi en una política real i el ajuts al desenvolupament de l’ecodisseny vagi més enllà de simples paraules.

Podeu consultar els resultats del proces participatiu a:

RETORN – PROPOSTES – PROCES PARTICIPACIO ECODISCAT(2)

Leave a Reply