Carrer Llobregat _ 14% de pendent

Com fer accessible un carrer amb una 14% – 20% de pendent mitja? Això va ser el repte amb el qual ens vm posar a treballar amb acces_sos quan ens van convidar a treballar a Malgrat de Mar.

Realitzat a partir del projecte de millora de l’accessibilitat del Barri del Castell, hem intentat difuminat al màxim la separació entre cotxes i vianants per crear una zona 10km/h.

El projecte desenvolupa una sistemàtica per al conjunt per tos els carrers del Barri del Castell, l’ajuntament va fer la prova pilot amb el carrer Llobregat, el més planer de tots.

El paviment continu de color tabac unifiquen l’espai. La disposició del mobiliari trenca la linealitat igual que l’aplicació de la senyalètica de vitalitat. Amb la utilització de passamans fixats a paret, fent de respatller als bancs o de protecció per les jardineres, els veïns guanyen en accessibilitat.

S’ha fet compatible la disposició de bancs, amb l’aturada puntual per carrega i descàrrega dels veïns, s’han fixat passamans a les façanes per evitar relliscades, s’han planat arbres i vegetació per fer que l’estada al carrer es converteixi en un fet desitjable.

Tot plegat un intent modest, poc espectacular, però una millora real a la ciutat construïda.

Llobregat 3

 

Leave a Reply