Can Sunyer del Palau

Posted by on Sep 26, 2012 in .. URBAN PLANNING | No Comments

Territori 24 inicia la redacció del projecte de reparcelació econòmica de la urbanitzacio de Can Sunyer a Castellví de Rosanes.

Amb més de 300 parcel·les, es va acollir a les ajudes de la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Sent en principi un instrument de gestió urbanística purament funcional, dona peu a llegir la realitat a la que ens enfrontem des de altres punts de vista.

L’anàlisi de la compacitat, la densitat, la realitat social dels habitants, les eines d’intervenció que es poden aplicar, es posen a debat per discutir com una peça aparentment aillada del seu nucli urbà pot formar part de manera funcional de la Ciutat-territori en la que ens trobem

Leave a Reply