SOTARASANT

Posted by on Jun 11, 2013 in . THOUGHTS | No Comments

1e53_DO_130521

Després d’una llarga espera la construcció “sobrerasant” inicia el seu procés .

Enrere queda…més ben dit: “sotarasant” queda un terreny que havia estat un taronger inundable, enfonsat respecte les voreres, amb el substrat resistent a 12 metres de profunditat, amb habitatges veïns de dubtosa qualitat constructiva i amb l’arribada de serveis insuficient.

En definitiva l’obra ha hagut de construir un percentatge significatiu del pressupost “sotarasant”.

Sorgeixen varies qüestions: Perquè les condicions del “sotarasant” no estan clarament definides a les bases de tots els concursos públics? On preferim destinar diners, en coeficient de seguretat de pilot (k:3), o en un aula de qualitat?

Per cert, la gestió financera de tots els agents implicats també pot qualificar-se de “sota-rasant”.

Leave a Reply