ECODISSENY

Posted by on Nov 7, 2011 in . MEDIA | No Comments

AENOR reconeix la nostre labor en el camp de l’aplicació de criteris se sostenibilitat a la redacció de projectes d’edificació i urbanització otorgant-nos el certificat en Ecodisseny segons la norma UNE 150301, l’actual ISO 14006.

Aquest fet ens anima a seguir aprofondinten les dues línies mestre de la nostre activitat: millorar la qualitat de vida dels usuaris finals (formant part de acces_sos, programa internacional de foment de l’accessibilitat a l’espai públic) i garantir la sostenibilitat dels nostres dissenys al llarg de tota la seva vida útil.

Leave a Reply