Declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://territori24.com:

Situació de compliment: Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i incompliments que es detallen a continuació.

Contingut no accessible: El contingut que es detalla a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018: Poden existir errors puntuals de codi en determinades pàgines web (4.1.1 Tractament).

Càrrega desproporcionada: No aplica.

Contingut fora de l’àmbit de la legislació aplicable: No aplica.

Preparació de la present Declaració d’Accessibilitat: La present declaració va ser preparada el 6 de juny de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l’equip de desenvolupament del lloc web.

Observacions i dades de contacte: Podeu comunicar els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) mitjançant:

Informar de qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web. Transmetre altres dificultats d’accés. Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relacionada amb l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte del lloc web o trucant al (+34) 932 388 718.

Es pot presentar:

Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o Sol·licitud d’Informació Accessible relativa a: Contingut exclòs de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’article 3, apartat 4. Continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’Informació Accessible haurà d’especificar clarament els fets, raons i petició per demostrar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible seran tractades per correu electrònic i rebudes i tractades per l’equip de desenvolupament web.

Procediment de sol·licitud: Si s’ha desestimat una sol·licitud d’informació accessible o una queixa, si no hi ha disconformitat amb la resolució o si la resposta no compleix els requisits assenyalats a l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una queixa. També es pot iniciar una reclamació si han transcorregut vint dies hàbils sense rebre resposta.

Contingut opcional: Aquest portal està dissenyat per permetre canvis en la mida, el color i el fons del text mitjançant la configuració estàndard del navegador.

Si voleu canviar la mida del text en els principals navegadors gràfics, utilitzeu els menús següents:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: veure >mida del text Opera: Veure >Zoom Safari: veure >fer més gran el text Chrome: controlar la pàgina actual >la mida del text Per modificar la mida de tot el que hi ha a la pàgina: Ctrl + + per augmentar Ctrl + – per disminuir Ctrl + 0 restaura la mida del text original

Si voleu substituir el full d’estil o canviar el color del text, consulteu la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir en castellà a ¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?