Avène

Promotor

Avène. Group Pierre Fabre

Autors

Territori 24 – Isa Arnau – IDscapes

Localizació

Les Bains d’Avène, França

Any projecte / construcció

2016-2018

Superfície

700m²

Pressupost

2.200.000€

(iva exclòs)

Integració social i paisagística.
Construint una identitat coherent amb els valors de marca.

Ubicat en un entorn excepcional, Les Bains d’Avène, el projecte parteix d’una doble condició: respondre a la identitat corporativa del complex termal d’Avène i a la identitat paisatgística del Parc Natural Haut Languedoc.

Integració social
La naturalesa del complex termal es bàsicament social. Els “curistes” segueixen el tractament termal definit per la sanitat pública francesa. La major part dels usuaris de l’Hotel son metges de tot el mon i treballadores interns de l’empresa, que durant la seva estança comproven el procés del tractament termal.

El programa respon a les necessitats diferenciades dels usuaris, per una banda la piscina exterior pública per als habitants del poble i el complex termal, per l’altra la piscina i gimnàs interior per als hostes de l’hotel. Aquesta doble condició lluny de ser un inconvenient es enriquidora i permet (entre d’altres) plantejar el complex com l’inici dels randonnées del Parc o del Trail de l’Eau.

Integració Paisatgística
La definició de la secció permet semisoterrar l’edifici en la pendent per limitar el seu impacte visual i millorar el seu aïllament tèrmic així com cobrir l’edificació amb una cinquena façana visible des de les habitacions de l’hotel: la coberta enjardinada.

La materialització de l’envolvent treballa amb les relacions que les visuals, els reflexes i les gradacions verticals estableixen amb el bosc i l’aigua.
Una petita variació en l’ordre d’envernissat i preparació dels llistons dels panells de façana permet configurar una variació cromàtica en les línies verticals de l’envolvent per establir un diàleg amb l’entorn natural.