Baró de viver

Promotor

BIMSA-Ajuntament de Barcelona

Autors

Territori 24 Arquitectura i urbanisme

Localizació

Barcelona

Any projecte / construcció

2012 – 2014

Superfície

1.652 m²

Pressupost

2.176.771,18€

(iva inclòs)

La construcció energètica

Construcció sostenible

El nou Centre Cívic i Espai de Gent Gran de Baró de Viver, és el primer equipament Social amb certificat LEED Platinum de Nova Construcció de l’Estat.

Més enllà d’aconseguir el certificat energètic A, assolix el màxim reconeixement a la sostenibilitat apostant per una concepció global de l’obra, integrant arquitectura i solucions d’eficiència energètica. Combina espais de gran qualitat per a l’usuari i una eficiencia energètica notables, tot evitant grans ostentacions tecnològiques, amb un pressupost un 34% inferior a un equipament estàndard a la ciutat de Barcelona.

Estalvi energètic i sostenibilitat.

Es projecta un edifici de baixa tecnificació, basat en un sistema prefabricat, que assoleix una alta eficiència ambiental a base d’estratègies de disminució de la demanda energètica i d’utilització de sistemes estructurals i constructius econòmics prefabricats.

Aplicant aquests criteris aconseguim construir un edifici altament sostenible sense increment del pressupost.

A partir d’un modelat energètic avançat, dimensionem els elements i el sistemes, per re-invertir en energies renovables, la reutilització de l’aigua pluvial, la coberta vegetal i uns sistema de tubs solars per reduir el consum elèctric.

L’edifici consumeix un 48% menys que un edifici estàndard i autoprodueix bona part de l’energia consumida.

Sostenibilitat

L’edifici consumeix un 48% menys que un edifici estàndard en l’any de la seva construcció. Està dissenyat perquè no faci falta refrigeració a l’estiu basant el confort climàtic en la inèrcia tèrmica i la ventilació.

El 100% de l’aigua de reg del edifici i sanitaris prové d’aigua de pluja.

És un edifici lliure d’agents contaminants com VOC i mercuri, garantint la qualitat de l’ambient.

Totalment prefabricat i construït en sec, disminueix l’impacte i les emissions de tot el seu cicle de vida en un 41%.

Sistemes pre-industrialitzats

La utilització de diferents sistemes preindustrialitzats va permetre optimitzar el procés d’execució.

La façana es divideix en dos trams horitzontals. Una franja superior de panells prefabricats de formigó arquitectònic amb trencament de pont tèrmic que incorpora acabat, cambra d’aire, aïllament i estructura de suport.

La franja inferior és la que incorpora les obertures de cada estança en funció de la seva orientació i càrrega energètica.

Les finestres es combinen amb un revestiment exterior de fusta tecnològica.