La Suda

Promotor

Oficina de Turisme

Autors

Territori 24 I La Petita Dimensió

Localizació

Turó de la Seu Vella, Lleida

Any projecte / construcció

2010

Superfície

260 m²

Pressupost

120.000,34€

(iva inclòs)

La construcció energètica i socialment sostenible

Un muntatge expositiu que ha de permetre l’ús de la sala per a altres actes i realitzar-se amb recursos mínims.

Singularitat i caràcter
La proposta es basa en tres grans lluminàries penjades del sostre amb una gran pantalla envolvent que conté el material expositiu a l’interior. Un sistema manual fa pujar i baixar-les quan sigui necessari alliberant la sala. Al fons un audiovisual projectat directament sobre la pedra resumeix els continguts.

A la terrassa uns elements que recorden als miradors de les zones turístiques ens inviten a mirar. En el seu interior s’ensenyen imatges sobre diferents aspectes de la ciutat de Lleida.

L’estratègia del projecte es basa en la utilització del mínim nombre de recursos expositius, amb continguts fàcilment renovables i l’ús de sistemes mecànics de baixa tecnologia.