Les Franqueses

Promotor

Ajuntament de les Franqueses

Autors

Territori 24 Arquitectura i urbanisme

Localizació

Les Franqueses del Vallès

Any projecte / construcció

2017-2019

Superfície

Edifici 700m²

Urbanització 6.369m²

Pressupost

5.200.254€

(iva exclòs)

Rehabitar una runa de l’excés inmobiliari com un nou catalitzador social.

L’Espai Can Prat se situa entre els nuclis desagregats de baixa densitat de les Franqueses, generant un punt de trobada dotat de serveis i un espai públic enjardinat d’àmbit territorial.

El programa va ser definit a través d’una consulta de participació ciutadana, que va oferir l’oportunitat a la població de decidir quins usos eren més necessaris.

Com a característica singular, aquest edifici utilitza l’estructura d’un auditori dels anys 90 abandonat durant la fase de construcció, permetent:

Re-activar tres programes (CAP, Biblioteca i Pavelló Esportiu) com a node central envoltat d’espai verd territorial. La relació de la façana amb l’espai públic resol el conflicte d’escales entre equipament i teixit residencial.

Re-utilitzar l’estructura abandonada suposa estalviar un 40% de l’energia incorporada durant la construcció. El formigó vist mostra la presència tectònica de l’estructura i el pas del temps. La coberta, façana i distribució són preindustrialitzades i reciclables.

Re-naturalitzar l’espai públic resol el salt altimètric generant 2 places arbrades i un espai mirador a la coberta enjardinada.

Confort passiu L’edifici aprofita la condició semi-enterrada de l’estructura per a poder gaudir d’espais amb inèrcia tèrmica. L’envolvent combina ombra, híper-aïllament i il·luminació natural per minorar la demanda energètica. L’envolupant combina ombra, hiperaïllament i il·luminació natural per reduir la demanda energètica.

Materialitat

L’elecció de sistemes constructius preindustrialitzats permet cobrir operativament un edifici de 5.000m².

El tractament cru de l’estructura original permet establir un diàleg entre l’estructura original i els nous usos cívics, i contrastant la nuesa dels acabats amb grans espais on es distribueix el programa còmodament.

El luxe està en l’espai i el confort ambiental.

Senyalètica

L’elecció de sistemes constructius preindustrialitzats permet cobrir operativament un edifici de 5.000m².

El tractament cru de l’estructura original permet establir un diàleg entre l’estructura original i els nous usos cívics, i contrastant la nuesa dels acabats amb grans espais on es distribueix el programa còmodament.

El luxe està en l’espai i el confort ambiental.