Parlem

Promotor

Parlem Telecom Companyia de Telecomunucacions S.A.

Autors

Territori 24
Armando Cacao

Localizació

Lleida, Girona, Reus, Barcelona

Any projecte / construcció

2020

Superfície

variable

Pressupost

variable

Disseny d’un llibre blanc per fer espais reconeixibles i escalables seguint els valors de marca.

Creació d’una nova identitat de marca per als espais físics de Parlem telecom, representant genuinament els valors i la identitat de la marca, creant una experiència cohesiva entre els diferents elements físics de la marca independentment del seu ús o contingut.

El resultat del projecte va ser la redacció d’un llibre d’estil així com la seva implementació en tres botigues d’escala variable i un corner.

La proposta es basava en crear d’una sèrie de mòduls i accions sistematitzades que permetien homogeneïtzar i escalar la proposta a diferents tipologies, implementant una estratègia circular en retail.

En concret es plantejava crear una base neutre de l’espai existent per així centrar la singularitat en la senyalètica, les entrades de llum / escaparetisme i en els mobles modulars fets ad-hoc situats com a pell de fons.

Els espais plantejats estan dissenyats per ser entorns de trobada informals on compartir idees, creant un espai acollidor de caràcter domèstic i reconeixible per als clients mitjançant elements quotidians i materials tradicionals propis de la nostra cultura fugint d’entorns d’aspecte futurístic o artificiós de les tecnològiques.

L’elecció de materials tradicionals en la creació dels mòduls equipats així com en el mobiliari escollit i la elecció de proveidors donava resposta als valors d’identitat de marca de Parlem, centrat en conceptes de catalanitat, modernitat, proximitat i tecnonogia.